GÓC KHUẤT TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,983

GÓC KHUẤT TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG

Để nhường đất cho công trình thủy điện Tuyên Quang, hàng chục nghìn hộ dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số của các huyện Na Hang, Lâm Bình của tỉnh Tuyên Quang đã phải chuyển về các điểm tái định cư. Mặc dù đã về nơi ở mới gần 15 năm nay nhưng tại nhiều nơi đời sống đồng bào vẫn rất khó khăn do thiếu đất sản xuất, nghề nghiệp không được chuyển đổi, đói nghèo vẫn thường trực.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?