KINH TẾ HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI CÒN NHIỀU BẤT CẬP

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,426

KINH TẾ HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI CÒN NHIỀU BẤT CẬP

Qua hơn 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã 2012 đã mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao hơn cho các thành viên tham gia hợp tác xã. Thế nhưng, trong quá trình hoạt động của hợp tác xã, đã có nhiều bất cập về cơ chế chính sách so với thực tế cần phải điều chỉnh để phù hợp hơn, tạo điều kiện cho hợp tác xã kiểu mới phát triển đi vào chiều sâu.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?