LUẬT SƯ BẢO VỆ CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀ BÌNH ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ GIÁM ĐỐC CÔNG TY THIÊN SƠN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,533

LUẬT SƯ BẢO VỆ CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀ BÌNH ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ GIÁM ĐỐC CÔNG TY THIÊN SƠN

Chiều 23/5, Phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án hình tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Hòa Bình bước sang phần tranh tụng. Các bị cáo, luật sư bảo vệ cho các bị cáo, luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình và Công ty Thiên Sơn trình bày phần tự bào chữa, bào chữa và tranh luận của mình. Một trong những nội dung đáng chú ý được nêu ra là, luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đã đề nghị truy tố Giám đốc Công ty Thiên Sơn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?