NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,496

NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI

Xử lý chất thải trong chăn nuôi không chỉ góp phần bảo vệ môi trường chăn nuôi mà còn nâng cao giá trị sản phẩm của người nông dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?