NGÀY THỨ 09 - 25/5/2018: DIỄN BIẾN CHÍNH PHẦN BÀO CHỮA CỦA LUẬT SƯ ĐỐI VỚI BỊ CÁO, BÁC SỸ HOÀNG CÔNG LƯƠNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,892

NGÀY THỨ 09 - 25/5/2018: DIỄN BIẾN CHÍNH PHẦN BÀO CHỮA CỦA LUẬT SƯ ĐỐI VỚI BỊ CÁO, BÁC SỸ HOÀNG CÔNG LƯƠNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?