NHỮNG DẤU ẤN TRÊN MẶT TRẬN THÔNG TIN QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,731

NHỮNG DẤU ẤN TRÊN MẶT TRẬN THÔNG TIN QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG

Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam được chính thức phát sóng vào ngày 19/5/2013. 5 năm qua, Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã tạo 1 dấu ấn riêng trong lòng khán giả, đặc biệt là những người quan tâm đến lĩnh vực quân sự quốc phòng, đến mọi mặt đời sống, nhiệm vụ của những người lính bộ đội thời nay. Những dấu ấn của người lính quốc phòng trên mặt trận báo chí đã đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, xây dụng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?