TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT CHUỖI GIÁ TRỊ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,458

TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT CHUỖI GIÁ TRỊ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

#Mặc dù được đánh giá là xương sống của nền kinh tế, với đóng góp 48,3% GDP, tạo ra đến 60% công ăn việc làm cho xã hội. Tuy nhiên, doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam vẫn còn gặp khó khăn trong việc tham gia vào chuỗi giá trị. Đây là một trong những vấn đề được đặt ra trong hội nghị “Tham gia chuỗi giá trị: Cơ hội cho doanh nghiệp NVV” được tổ chức tại Hà Nội

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?