THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,569

THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

Việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao sẽ giúp cho các hợp tác xã nông nghiệp tăng năng suất, giá trị và chất lượng sản phẩm, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và cũng là đáp ứng yêu cầu của xuất khẩu. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều những khó khăn, thách thức cũng như các cơ chế hỗ trợ cho các doanh nghiệp, HTX ứng dụng công nghệ cao,

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?