CHƯA CÓ MÃ NGÀNH, MÃ NGHỀ, ĐÀO TẠO LOGISTICS VẪN BỊ NGHẼN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,086

CHƯA CÓ MÃ NGÀNH, MÃ NGHỀ, ĐÀO TẠO LOGISTICS VẪN BỊ NGHẼN

Đến năm 2020, Việt Nam cần tới 200 nghìn nhân sự ngành Logistics. Tuy nhiên, các cơ sở đào tạo tại Việt Nam hiện nay chỉ đáp ứng được gần 1000 nhân sự tốt nghiệp ngành này. Nhu cầu cần thiết và cấp bách như vậy, nhưng ngành logistics vẫn chưa có mã ngành, nghề logistics vẫn chưa có mã nghề để học sinh lựa chọn, để nhà trường mở chuyên ngành đào tạo.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?