GIẢI PHÁP VỀ BẢO MẬT, AN NINH MẠNG HỖ TRỢ CHO DOANH NGHIỆP VIỆT

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,903

08/06/2018

GIẢI PHÁP VỀ BẢO MẬT, AN NINH MẠNG HỖ TRỢ CHO DOANH NGHIỆP VIỆT

#Theo thống kê của các chuyên gia an ninh mạng, trong 9 tháng đầu năm 2017 đã ghi nhận đã có hơn 9.000 sự cố tấn công vào hệ thống mạng của các cá nhân, tổ chức tại Việt Nam. Chỉ riêng WannaCry đã gây nhiễm 300.000 máy trên khắp thế giới và đã gây thiệt hại tài chính và kinh tế lên tới 4 tỷ đô la Mỹ. Cho thấy, nhu cầu bảo mật thông tin doanh nghiệp đang trở nên ngày một bức thiết, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập hiện nay khi các doanh nghiệp đã quen dần với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, rất cần các giải pháp cụ thể về bảo mật để hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?