HỖ TRỢ SAU ĐẦU TƯ CHO NGƯỜI TRỒNG RỪNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,812

05/06/2018

HỖ TRỢ SAU ĐẦU TƯ CHO NGƯỜI TRỒNG RỪNG

Từ năm 2016, tỉnh Lào Cai thực hiện thí điểm chính sách hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư. Theo đó, thay vì cấp phát giống cho người dân như trước, các hộ gia đình và cộng đồng có đất quy hoạch là rừng sản xuất sẽ tự tổ chức trồng, sau khi rừng trồng được nghiệm thu, Nhà nước sẽ thanh toán cho người trồng rừng phần vốn theo qui định. Chính cơ chế hỗ trợ này đã khuyến khích người dân chủ động đầu tư, phát triển kinh tế rừng, thay thế nhưng cây trồng kém hiệu quả.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?