HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG THÍCH ỨNG VỚI BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,502

HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG THÍCH ỨNG VỚI BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang diễn ra với tốc độ nhanh, tác động đến mọi mặt trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Đối với hoạt động tín dụng, CMCN 4.0 mang đến những tác động tích cực trong ứng dụng các thành tựu công nghệ mới, đồng thời cũng đặt ra những thách thức không nhỏ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?