PHÓ THỦ TƯỚNG YÊU CẦU ĐIỀU TRA VIỆC TẬN THU QUẶNG APATIT TẠI LÀO CAI

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,369

PHÓ THỦ TƯỚNG YÊU CẦU ĐIỀU TRA VIỆC TẬN THU QUẶNG APATIT TẠI LÀO CAI

Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản của Lào Cai vẫn còn nhiều tồn tại, khuyết điểm, vi phạm hầu hết các khâu từ quy hoạch khoáng sản, đến thẩm định đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư. "Trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách; Giám đốc các sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên và môi trường, Công Thương, Tài chính, Cục thuế tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan”./.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?