TP.HCM PHÁT ĐỘNG CUỘC THI SÁNG KIẾN VÌ CỘNG ĐỒNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,486

28/06/2018

TP.HCM PHÁT ĐỘNG CUỘC THI SÁNG KIẾN VÌ CỘNG ĐỒNG

Sáng kiến cộng đồng là cuộc thi nhằm tìm kiếm, tôn vinh những sáng kiến hay trong cộng đồng. Qua đó, hỗ trợ, nhân rộng các sáng kiến để phục vụ hiệu quả cho đời sống người dân. Cuộc thi dành cho mọi cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế có sáng kiến, sản phẩm, mô hình, giải pháp công nghệ đang được áp dụng tại TP.HCM hoặc tác phẩm báo chí viết về các hoạt động sáng tạo, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ đang được áp dụng tại TP.HCM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?