CHẤN CHỈNH TÌNH HÌNH CUNG ỨNG THUỐC TRONG CÁC NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,289

Ngày đăng: 30/07/2018

CHẤN CHỈNH TÌNH HÌNH CUNG ỨNG THUỐC TRONG CÁC NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN

Tìm giải pháp cụ thể chấn chỉnh tình hình đấu thầu thuốc, cung ứng thuốc trong các nhà thuốc bệnh viện, tạo thuận lợi trong việc chăm sóc và điều trị cho người bệnh, đó là nội dung chính tại cuôc họp về tình hình cung ứng thuốc trong các nhà thuốc bệnh viện. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì buổi làm việc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?