ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG NỀN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 4.0

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,563

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG NỀN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 4.0

Hội thảo khoa học “Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thời kỳ 4.0” do Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn và Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức chiều ngày 4/7, tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Đây là điểm gặp gỡ của giới học thuật, nghiên cứu, các nhà quản lý, nhà doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ cao đáp ứng sự phát triển của nền nông nghiệp thời kỳ 4.0.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?