HƠN 1.200 NGHÌN LƯỢT CÁN BỘ, KỸ SƯ, CÔNG NHÂN CÓ ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN SẢN XUẤT

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,651

02/07/2018

HƠN 1.200 NGHÌN LƯỢT CÁN BỘ, KỸ SƯ, CÔNG NHÂN CÓ ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN SẢN XUẤT

5 năm qua, phong trào thi đua lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động phát triển ngày càng sâu rộng và có hiệu quả. Đã có hơn 1 triệu 200 nghìn lượt cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân lao động có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, hợp lý hoá sản xuất. Trong đó: hơn 1 triệu sáng kiến, làm lợi hàng trăm ngàn tỷ đồng cho doanh nghiệp, đơn vị…Đó là kết quả đưa ra tại Hội nghị sơ kết phong trào Thi đua lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2012-2017.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?