MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,849

06/07/2018

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC

KOSEN là một tổ chức đào tạo bậc cao đẳng riêng của Nhật Bản, nhằm đào tạo nguồn nhân lực tiên tiến có tinh thần dám đương đầu với thử thách, có kỹ năng thực hành và khả năng sáng tạo. Tại Nhật Bản, mô hình KOSEN rất thành công và đang đóng góp vào sự phát triển kinh tế cao của Nhật Bản với nền tảng là khoa học và công nghệ. KOSEN đào tạo các kỹ sư có tính sáng tạo và thực tiễn để giải quyết các vấn đề xã hội trên toàn thế giới và tạo ra một sự đổi mới bằng sức mạnh của công nghệ như một “Bác sĩ xã hội”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?