CHUYỂN GIAO ỨNG DỤNG, PHÁT HUY LỢI THẾ VÙNG, MIỀN XÂY DỰNG NTM

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,740

Ngày đăng: 09/08/2018

CHUYỂN GIAO ỨNG DỤNG, PHÁT HUY LỢI THẾ VÙNG, MIỀN XÂY DỰNG NTM

# Ưu tiên tập trung triển khai các mô hình, dự án chuyển đổi sản xuất gắn với thực tiễn, chuyển giao ứng dụng, phát huy lợi thế của từng vùng, miền để phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân... Đây là một trong những nhiệm vụ được nhấn mạnh tại hội nghị Tổng kết Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2017 và kế hoạch triển khai giai đoạn 2018-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị sáng ngày 6/8, tại Vĩnh Phúc. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các Bộ, ngành trung ương và gần 620 đại biểu đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?