CÓ HAY KHÔNG YẾU TỐ LŨNG ĐOẠN GIÁ LỢN HƠI

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,680

Ngày đăng: 09/08/2018

CÓ HAY KHÔNG YẾU TỐ LŨNG ĐOẠN GIÁ LỢN HƠI

Giá thành xuất chuồng gần như không thay đổi, nhưng giá lợn hơi lại gần gấp đôi giá ngày thường. Đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tăng giá lợn hơi trong thời gian vừa qua? Có hay không yếu tố lũng đoạn thị trường và thịt lợn hơi tăng giá còn phụ thuộc vào những yếu tố nào khác?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?