GIẢI QUYẾT THÁCH THỨC AN MINH MẠNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 12,285

Ngày đăng: 21/08/2018

GIẢI QUYẾT THÁCH THỨC AN MINH MẠNG

Những rủi ro của an ninh mạng đang trở thành thách thức của các nước tại Châu Á, trong đó có đến 78% người sử dụng tại khu vực này không được giáo dục về an ninh mạng . Điều này đang gây ra những tổn thất rất lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của các nước. Đây là vấn đề đặt ra đòi hỏi cần có giải pháp đào tạo nguồn nhân lực quản lý rủi ro an ninh mạng. Thực tế này cho thấy việc Quốc hội thông qua luật an ninh mạng tại kỳ họp thứ 5 là đúng đắn và kịp thời.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?