HUYỆN MỸ ĐỨC XỬ LÝ MÔI TƯỜNG SAU NƯỚC RÚT

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,282

Ngày đăng: 09/08/2018

HUYỆN MỸ ĐỨC XỬ LÝ MÔI TƯỜNG SAU NƯỚC RÚT

Ngay sau khi nước rút, nhiều xã trên địa bàn huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội đã bắt tay vào việc xử lý môi trường, phòng chống nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại các vùng ngập úng. Với phương châm nước rút đến đâu vệ sinh môi trường đến đó, huyện Mỹ Đức cũng đã huy động đoàn thanh niên và nhiều cán bộ y tế xuống các xã để giúp người dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?