LẦN ĐẦU TIÊN ĐÀO TẠO THẠC SỸ LUẬT HỌC VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,280

Ngày đăng: 03/08/2018

LẦN ĐẦU TIÊN ĐÀO TẠO THẠC SỸ LUẬT HỌC VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Ngày 2/8, tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ công bố chương trình đào tạo thạc sỹ luật học về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng, nhằm giới thiệu với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước có liên quan về mục đích, nhiệm vụ và cấu trúc chương trình đào tạo. Đây là chương trình đào tạo thạc sỹ đầu tiên về lĩnh vực quản trị nhà nước và phòng chống tham nhũng được tổ chức thực hiện ở Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?