PHAT TRIỂN SÂM NGỌC LINH - BÀI TOÁN KINH TẾ HIỆU QUẢ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,552

Ngày đăng: 05/08/2018

PHAT TRIỂN SÂM NGỌC LINH - BÀI TOÁN KINH TẾ HIỆU QUẢ

Sâm Ngọc Linh là một loại cây dược liệu quý hiếm, trồng sâm Ngọc Linh cũng mang lại giá trị kinh tế cao, sau 5 năm, 1ha có thể cho thu nhập từ 70 đến 75 tỷ đồng. Đặc biệt, người trồng sâm thì không bao giờ phá rừng. Chính vì vậy có thể nói trồng sâm là giữ rừng và phát triển rừng. Đó là khẳng định của ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND Huyện Nam Trà My tại Lễ hội Sâm Việt Nam mới được tổ chức.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?