373 NHÀ GIÁO DỰ THI HỘI GIẢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TOÀN QUỐC NĂM 2018

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,296

Ngày đăng: 18/09/2018

373 NHÀ GIÁO DỰ THI HỘI GIẢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TOÀN QUỐC NĂM 2018

Nhằm giúp các nhà giáo có cơ hội giao lưu, thi thố tài năng, trao đổi kinh nghiệm về dạy học, phát hiện các phương pháp giảng dạy, thiết bị, đồ dùng dạy học có hiệu quả để phổ biến, áp dụng rộng rãi trong toàn ngành. Ngày 15/09 Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018 do Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã Hội tổ chức đã khai mạc tại Hà Nội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?