CÒN NHIỀU THÁCH THỨC VỀ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 23,309

12/09/2018

CÒN NHIỀU THÁCH THỨC VỀ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Cũng như Việt Nam, nhiều nước đang phát triển trên thế giới cũng như trong khu vực đang đối mặt với nhiếu thách thức và cơ hội về An toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường trong phát triển bền vững là một trong những nội dung được đề cập tới trong Hội nghị khoa học Quốc tế về sức khỏe nghề nghiệp và môi trường do Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Bộ Y tế phối hợp một số đơn vị tổ chức vào sáng ngày 10/09/2018 tại Hà Nội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?