DIỄN TẬP PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,592

06/09/2018

DIỄN TẬP PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

Nhằm chủ động ứng phó với mùa mưa bão, giảm thiểu thiệt hại về điện và đảm bảo an toàn điện, Công ty cổ phần Điện lực tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 tại thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa, một trong những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất trong cơn bão số 12 năm 2017 vừa qua.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?