CÔNG TY NHÔM ĐẮK NÔNG - TKV ĐẠT CÔNG SUẤT THIẾT KẾ 650.000 TẤN ALUMIN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,340

03/01/2019

CÔNG TY NHÔM ĐẮK NÔNG - TKV ĐẠT CÔNG SUẤT THIẾT KẾ 650.000 TẤN ALUMIN

Chiều 26/12/2018, Nhà máy Alumin Nhân Cơ sản xuất đạt công suất thiết kế 650.000 tấn Alumin. Đến nay, Công ty Nhôm Đắk Nông -TKV đã sản xuất được 1.186.064 tấn alumin quy đổi. Riêng năm 2018, Công ty chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh từ 580.000 tấn alumin do Tập đoàn Công nghiệp Than - Kháng sản Việt Nam (TKV) giao lên 640.000 tấn alumin quy đổi; doanh thu đạt 6.560 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến đạt 230 tỷ đồng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?