ĐÀ NẴNG ĐÓN TÀU HÀNG ĐẦU NĂM 2019

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,260

03/01/2019

ĐÀ NẴNG ĐÓN TÀU HÀNG ĐẦU NĂM 2019

Tại Đà Nẵng, nằm trong chuỗi các hoạt động đầu năm mới, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng đã tổ chức “Lễ đón tấn hàng đầu tiên trong năm 2019” tại Xí nghiệp Cảng Tiên Sa.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?