NỖ LỰC DI DÂN RA KHỎI KHU VỰC 1 KINH THÀNH HUẾ ÔNG NGUYỄN ĐĂNG THẠNH

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,240

Ngày đăng: 17/01/2019

NỖ LỰC DI DÂN RA KHỎI KHU VỰC 1 KINH THÀNH HUẾ ÔNG NGUYỄN ĐĂNG THẠNH

Trong thời gian tới, bằng quyết tâm chính chính trị cùng tâm huyết, trách nhiệm trước vấn đề lịch sử đã tồn tại qua nhiều năm, thành phố Huế sẽ nỗ lực thực hiện thành công việc di dân ra khỏi khu vực 1 kinh thành Huế. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại buổi họp báo của UBND thành phố Huế tổ chức ngày hôm nay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?