RA MẮT NGÂN HÀNG DỮ LIỆU DI SẢN VĂN HOÁ ĐÀ NẴNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,218

08/01/2019

RA MẮT NGÂN HÀNG DỮ LIỆU DI SẢN VĂN HOÁ ĐÀ NẴNG

Chiều 08/01, Bảo tàng Đà Nẵng đã cho ra mắt ngân hàng dữ liệu di sản văn hoá Đà Nẵng, hệ thống thuyết minh đa ngữ qua thiết bị di động và Bộ nhận diện Bảo tàng Đà Nẵng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?