THỎA THUẬN CUNG CẤP LNG CHO NHÀ MÁY NHƠN TRẠCH 3&4

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,369

Ngày đăng: 15/01/2019

THỎA THUẬN CUNG CẤP LNG CHO NHÀ MÁY NHƠN TRẠCH 3&4

Lễ ký kết thỏa thuận khung về việc cung cấp và tiêu thụ khí tự nhiên hóa lỏng LNG cho nhà máy điện Nhơn Trách 3&4 giữa tổng công ty Khí Việt Nam PVGas và tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam PV Power

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?