XỬ LÝ DỨT ĐIỂM CÁC DỰ ÁN KÉM HIỆU QUẢ TẠI PVN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,448

Ngày đăng: 15/01/2019

XỬ LÝ DỨT ĐIỂM CÁC DỰ ÁN KÉM HIỆU QUẢ TẠI PVN

Cùng với xây dựng các giải pháp thu hút các nguồn lực đầu tư, phải xử lý dứt điểm các dự án kém hiệu quả. Đây là 1 trong những yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?