TRUY CẬP DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ - TĂNG THÊM QUYỀN CHO KIỂM TOÁN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 13,115

Ngày đăng: 25/10/2019

TRUY CẬP DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ - TĂNG THÊM QUYỀN CHO KIỂM TOÁN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Uỷ ban thường vụ Quốc hội tán thành quy định cho phép cơ quan kiểm toán và kiểm toán viên nhà nước có quyền truy cập dữ liệu điện tử, phần mềm ứng dụng của cơ quan bị kiểm toán. Điều này là cần thiết, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trên nền tảng dữ liệu lớn của cuộc cách mạng 4.0, giúp kết quả kiểm toán được chính xác hơn và minh bạch hơn. Đây là quy định mang tính đột phá của dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015 sẽ cho ý kiến chiều nay 25/10

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?