ĐÀ NẴNG: TRANG BỊ KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI CHO TRẺ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 12,786

Ngày đăng: 03/10/2019

ĐÀ NẴNG: TRANG BỊ KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI CHO TRẺ

,Tình trạng xâm hại trẻ em đã và đang trở thành vấn đề nóng gây bức xúc trong xã hội. Tại TP Đà Nẵng, nhiều năm nay, công tác giáo dục, tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho người dân về phòng chống xâm hại trẻ em được đẩy mạnh, trong đó, chú trọng trang bị kỹ năng cho đối tượng trực tiếp bị ảnh hưởng là trẻ em. Ghi nhận tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?