KHÔNG CÀO BẰNG TRÊN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,390

Ngày đăng: 13/10/2019

KHÔNG CÀO BẰNG TRÊN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Đang nổ ra tranh luận nên ghi cụ thể xếp loại trên bằng tốt nghiệp đại hay không ghi nữa? Hai luồng ít ý kiến đồng tình và không đồng tình vẫn đang giằng co với Dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và đây là Tiêu điểm tuần này của Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Nhưng trước hết là 1 ghi nhận về phản ứng của những người trong cuộc

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?