QUẢNG NAM TRÍCH NGÂN SÁCH HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 14,057

Ngày đăng: 09/10/2019

QUẢNG NAM TRÍCH NGÂN SÁCH HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG

Giai đoạn 2019 – 2021, Quảng Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho hơn 12.700 gia đình người có công trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý là đề án này sử dụng hoàn toàn nguồn kinh phí từ địa phương, đối tượng tập trung vào các hộ gia đình người có công nhưng chưa nhận được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013 của Chính phủ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?