QUẢNG TRỊ TỔNG KẾT 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 13,412

Ngày đăng: 11/10/2019

QUẢNG TRỊ TỔNG KẾT 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Ngày 10-10, tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020. Theo đó, toàn tỉnh đã có 52/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?