XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐI VÀO CHIỀU SÂU, BỀN VỮNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 12,439

Ngày đăng: 10/10/2019

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐI VÀO CHIỀU SÂU, BỀN VỮNG

Sáng 5/10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo đánh giá thành tựu, hạn chế trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2019 và định hướng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2030. Để phát triển mạnh mẽ nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn tới, nhiều ý kiến cho rằng, cần có cách tiếp cận mới, đi vào chiều sâu, đảm bảo tính bền vững.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?