CẦN XỬ LÝ NGHIÊM HÀNH VI VI PHẠM AN TOÀN HỒ ĐẬP, ĐÊ ĐIỀU

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 14,164

Ngày đăng: 18/11/2019

CẦN XỬ LÝ NGHIÊM HÀNH VI VI PHẠM AN TOÀN HỒ ĐẬP, ĐÊ ĐIỀU

Thưa quý vị, liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều được đưa ra thảo luận tại kỳ họp này, theo ý kiến của người dân thì cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hành lang an toàn của hồ, đập, đê điều để không xảy ra sự cố vỡ đê, vỡ đập.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?