ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐIỆN MÁY

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,724

Ngày đăng: 08/11/2019

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐIỆN MÁY

Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và đô thị hóa. Với cả hai quá trình này đều đồng nghĩa với sự gia tăng tiêu dùng và đồng nghĩa với việc gia tăng ô nhiễm cho môi trường. Nếu chúng ta không khắc phục được vấn đề này thì sớm muộn, câu chuyện sản xuất và tiêu dùng không bền vững có thể trở thành rào cản trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta. Chính vì vậy, từ năm 2016, Chính phủ đã chính thức phát động chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và nhận được sự hưởng ứng của nhiều doanh nghiệp đến từ các lĩnh vực khác nhau.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?