LƯỚI ĐIỆN KHÁNH HÒA HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH SAU BÃO SỐ 6

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 13,676

Ngày đăng: 18/11/2019

LƯỚI ĐIỆN KHÁNH HÒA HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH SAU BÃO SỐ 6

Bão số 6 đổ bộ vào đất liền đã gây ra sự cố trên lưới điện tại một số khu vực thuộc các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa... Trước đó, Điện lực Khánh Hòa đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để chủ động ứng phó với bão số 6 nhằm đảm bảo an toàn lưới điện.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?