QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 15,267

Ngày đăng: 15/11/2019

QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

Ngày 04/9/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 115 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/10/2018 và thay thế Nghị định số 178 ngày 14/11/2013 của Chính phủ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?