ĐẮK NÔNG TẬP TRUNG NGUỒN LỰC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 12,495

Ngày đăng: 12/12/2019

ĐẮK NÔNG TẬP TRUNG NGUỒN LỰC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

Thưa quý vị và các bạn! Thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số của Đảng và Nhà nước, những năm qua tỉnh Đắk Nông đã triển khai thực hiện hiệu quả chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, các hộ đã chủ động chăm lo phát triển kinh tế, đa dạng hóa các loại cây trồng, vật nuôi có năng xuất và hiệu quả kinh tế cao, đời sống người dân từng bước cải thiện và thoát nghèo

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?