NĂM 2019: NĂM ĐỘT PHÁ CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,318

Ngày đăng: 11/02/2019

NĂM 2019: NĂM ĐỘT PHÁ CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Công bố tháng 3/2018 của Ngân hàng Thế giới: Việt Nam là một trong hai quốc gia thuộc khu vực Đông Á - Thái Bình Dương có hệ thống giáo dục phát triển ấn tượng. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội thông qua cuối tháng 11/2018 đã mở ra trang mới cho phát triển giáo dục đại học, mà có thể ngay từ năm tới, chúng ta sẽ nhìn thấy kết quả tích cực. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT trong cuộc phỏng vấn với phóng viên THQH Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?