NGÔI NHÀ CHUNG CỦA NHIỀU TRẺ KHIẾM THÍNH

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 12,939

Ngày đăng: 11/02/2019

NGÔI NHÀ CHUNG CỦA NHIỀU TRẺ KHIẾM THÍNH

Theo thống kê hiện Việt Nam có trên 2,5 triệu người Điếc và khiếm thính. Do khiếm khuyết khả năng về thính giác nên tâm lý trẻ khiếm thính thường phát triển khó khăn, đi kèm với đó là sự hạn chế của các em trong việc mở rộng môi trường tương tác và thiết lập mối quan hệ với người khác và thực hiện các hoạt động mang tính xã hội. Ấy vậy nhưng có một thực tế là thời gian qua trẻ khiếm thính cũng như phụ huynh của các em có rất ít địa chỉ để cùng giao lưu học hỏi.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?