NỖ LỰC CHUNG TAY KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,422

Ngày đăng: 11/02/2019

NỖ LỰC CHUNG TAY KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Chung tay cùng xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau là chủ trương của Đảng và Nhà nước và nhiều năm qua, các cấp, các ngành, các tầng lớp xã hội, các doanh nghiệp đã luôn quan tâm đến hoạt động an sinh xã hội. Sự quan tâm đó là nét đẹp nhân văn, mang đậm truyền thống đạo lý của dân tộc, để người nghèo đón tết thêm phần ấm áp, nhân lên niềm tin với Đảng và Nhà nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?