BẢO TỒN TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG TỪ TRƯỜNG HỌC

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,146

Ngày đăng: 18/03/2019

BẢO TỒN TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG TỪ TRƯỜNG HỌC

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” được thực hiện trên phạm vi cả nước. Trong những năm qua, huyện miền núi Ba Vì, thành phố Hà Nội luôn là một đia phương đi đầu trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị trang phục truyền thống.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?