ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN BIỂN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,460

Ngày đăng: 16/03/2019

ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN BIỂN

Dân quân tự vệ biển là lực lượng thuộc dân quân tự vệ nòng cốt được tổ chức ở cấp xã ven biển, xã đảo và cơ quan, tổ chức có phương tiện hoạt động trên biển để làm nhiệm vụ trên các vùng biển Việt Nam. Xây dựng lực lượng vững mạnh, đảm bảo chế độ chính sách cho dân quân biển sẽ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa X của Đảng về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” với định hướng “mạnh về biển, giàu lên từ biển, đảm bảo vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?