ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,548

16/03/2019

ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG

Đảm bảo năng lượng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt là nhiệm rất quan trọng mà Công ty cổ phần điện lực Khánh Hoà đã và đang quyết tâm phục vụ và có những bước chuẩn bị cần thiết nhằm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2019.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?